Wednesday, June 1, 2011

ÅTTONDE BUDSKAPET

A Blast Of A Sunset by Lovell D'souza
http://www.flickr.com/photos/lovelldies/4446152812/sizes/m/in/set-72157623016679582/

This is the 8th Release from my faith-restored.com writings again so carefully translated by Ulf Brånell for Swedish readers.  This release I call the healing release and was written at a time while I was almost daily on the telephone with a friend with a very serious illness.  I truly believe that if you take these words to heart you will afterwards be aware that a  physical, emotional, or mental illness or dis-ease has left your being.  It's a matter of faith and in the end it is You who heals yourself with the help of God or Goodness.  I recommend you read this in a quiet place or out in nature and calm you mind before reading through prayer, meditation, music, or a hot bath if that's what it takes.  Now for all English readers or those who can read and understand English,  please click on the link provided below to read the original text written in my mother tongue of English.  Here is the link:

http://www.faith-restored.com/billing8.htm


ÅTTONDE BUDSKAPET

Det finns inga gränser för vad som kan botas eller helas genom tro. Det är bara ditt ego som gör sitt bästa att begränsa dig själv genom att skära av din ärliga kommunikation med dig själv.


Från Jaget kommer allt helande, medan all sjukdom. kommer från Egot.


För att bryta sjukdomens kedjor behöver man bara bryta de Egots kedjor, varur alla bekymmer uppstår.


Låt inte dina rädslor ta över dig!


Allt som görs är för mänsklighetens bästa. Varje varelse har en plats i denna verksamhet.


Kom ihåg att egot är ett verktyg som också kan användas till fromma för dig själv och andra. Detta var den ursprungliga avsikten och egot kan återföras till sin ursprungliga funktion igen.

Bönen är den mest kraftfulla läkande kraften för mänskligheten.


Gråt dig igenom din smärta till lugn!


Var så luften och absorbera alla ljud och filtrera alla partiklar av kärlek som flyter tyst omkring dig.


Var stilla och lugn och lätta den börda som kroppen skall bära genom ditt livs väg!

Kom att inse att idag är bara en projektion från igår och att i morgon blir det som du drömt om i dag. Så förändra karaktären hos dina drömmar och ändra karaktären på ditt framtida liv!


Frukta inte tankar av besvikelse! För de flyr bort för att frigöra utrymme för de välsignelser som väntar.


Lev i fred och älska igen. Vet att allt går bra för dig och dem du älskar!


Sök frid och det helande lugnet från det Ljus som för med sig en hjälpare till kropp och sinne, eliminerar alla hinder och öppnar en dörr till ett sunt liv.


Varför talar vi om sådana frågor? Som en hjälp till dig och andra som vill åstadkomma ett tillstånd av Nåd, ett tillstånd av balans i den mänskliga organismen.


Dessa egenskaper är redan där. De är bara överlagrade av rädsla och orättvisa, som ansamlats under många livstider. Orättvisan hos ego-tyrannen som uttrycker sig utåt i människans värld.

Vi ser bara Dig som har kontrollen, som den som skapar den mänskliga verkligheten dag för dag med hjälp av en sjuk rådgivare, och den rådgivaren är Egot.


Vi ber dig i stället att Vi får bli din rådgivare tills du kan återta ditt rättmätiga plats på tronen av ditt väsen när Ego-tyrannen har störtats. När detta är gjort, då återvänder klokheten och återskapas balansen i ditt rike - i din egen vardagliga verklighet.

Lev i fred och vet att Vi, vänner till Gud och Människa, är här för att hjälpa och råda till ett hälsosamt och balanserat sätt att vara. Be till Gud och Han kommer att skicka oss att skingra mörkret och återuppväcka den bättre delen av dig själv!


Vi kommer med glada hälsningar och lämnar dig med ett hjärta fyllt av ljus, kärlek, och en glädje som är bortom mänsklig fattningsförmåga.


Tron återvänder och med den ett förnyat hopp om en framtid med en balanserad livsstil.Nu har vi åter mötts i korsningen mellan himmel och jord. Från denna plats utgår alla framtida möjligheter och får blomma ut i en hälsosam miljö.

Ord som du önskar dig. Ord som kommer att leda mänskligheten till en bättre sätt att leva med varandra.


Vi önskar alla glädje och stöd i denna värld. Vi önskar alla en trevlig och behaglig vardag. Vi önskar alltid bra och positiva resultat, medan du och andra av din sort föredrar att frukta morgondagen. Se på uppvisningen, ni hjältar! Den är ett tveeggat svärd. Ena sidan talar om hopp om en bättre morgondag, medan den andra svärdseggen är människors rädsla för att vara annorlunda eller sticka ut som främmande eller ovanliga inom sin stam, klan, eller i samhället. För detta är verkligen stenåldershistorier som har ältats om och om igen genom tiderna.

När kommer mänskligheten att vara djärv och våga skriva nya historier? Berättelser om kärlek och vänlighet och behaglig gemenskap utan ständiga strider och konflikter mellan individer och grupper. Som du trott; de flesta människor utvecklas aldrig förbi ett infantilt skede av ”jag först” och att lägga sig till med det som finns i närheten utan någon tanke på konsekvenserna.


Kom se ärligt på dig själv och dina dåliga beteenden mot andra och önska att medkänsla och empati att växer fram mellan individer och grupper, så att alla kan se den smärta och förvirring som följer av deras ”moderna” beteenden. Och beteendet är lika mode-betonat som klädmodet. Det kan ändras från tid till annan om någon väljer det.


Ni har alla större frihet än ni någonsin kan föreställa er med era mänskliga sinnen!

Vi ber er bara att titta på er själva och andra mer ärligt och komma till insikten att livet kan vara annorlunda den mänskliga världen åter börjar ta ansvar, för både tanke och känsla. Tänk innan du säger något, på samma sätt som du tänker tro innan du gör något. Tänk, planera och agera för en bättre morgondag.


Vi är här och välkomna er alla till denna dag av befrielse. Med befrielse, menar vi den befrielse från era lägre naturer, era egna tyranner, och era missuppfattningar och missförstånd i ert liv här i mänsklighetens värld.


För era uppfattningar, era åsikter har byggts på lager på lager av lögner. Lögnerna är så tjocka och invecklade att ni inte längre har förmågan att tänka eller handla på ett klart och beslutsamt sätt. Detta är bara ett resultat av många århundraden av fortsatta och olösta problem utan avslut.

Tiden för lösning nalkas, när mänskligheten inte längre kan upprätthålla de gamla strukturer som har byggts på så många lögner och missuppfattningar.


Vi vill låta dig veta att dagarna av befrielse snart kommer att anlända och Människans många bördor kommer att minska.


Vi vill nu tacka dig för att ha tagit kontakt med Oss, och även om våra ord är få i dag, vi vill att du ska veta att mycket kan åstadkommas bortom orden, när väl kontakten upprättats.


Följ dina drömmar och vet att allt är i ordning och allt går bra för dig och de nära dig. Var lugn och vänta på det kommande Ljuset ikväll.

Först ser vi dig som en som har mod och ihärdighet nog för att övervinna sina rädslor genom att acceptera gåvan av kärlek till människan. Vi uppmuntrar dig att tillbringa mer tid i bön och meditation och att invänta de ord som förmår tända allas hjärtan som önskar en bättre morgondag.


Sök andra av ditt slag genom litteratur eller genom Andens gemenskap. Sök inte de tomma och bedrägliga ord som är populära i er värld, utan dem som talar genom övertygelse och inspireras genom en längtan efter en bättre framtid och delta i samarbeten som kommer sakta men säkert att lyfta människors sinnen till högre nivåer av kontemplation.

Vi vet att du tycker det är en alltför långsam väg som har valts för dig och andra av ditt slag, men det är ett säkrare och bättre sätt att kommunicera i dessa tider med primitiva sinnen som ännu har att expandera och utvecklas till samarbete och fullbordande av planer.


Ha tålamod och var mild som hjorten som läker under tystnad! Vi känner dina behov av bekräftelse och erkännande, men vi vet också farorna och motgångar vid när man på detta sätt koncentrerar sig på vägen mot frihet.


Frihet är en gåva som - liksom alla sanna förmågor och talanger - är gåvor som ska delas med andra för att åstadkomma förbättringar för er art och dina grupper.


Tappa inte modet och inte låt dig inte försenas längre. Lev som om du inte hade många morgondagar, och var djärv och kraftfull. Vet att vi finns i närheten och ständigt är vaksamma.


Vara lugn och vara säker på att morgondagen blir bättre för dig och för dem som väljer att dela sina gåvor av kärlek och fortsatt gemenskap.

Vara kloka och acceptera våra gåvor vi kommer att lämna dig att dela med andra. Gå, och synda mindre, och var ett levande exempel på vänlighet mot andra.


Glädje återvänder! Glädjen i att veta att du inte behöver vara framgångsrik inom människornas värld för att lyckas i livet!


För, livet är en kvalitet som få kan lära känna, endast de som har stått Livet nära och kunnat minnas den stund när de insåg sina egna och andras dårskaper, men fortfarande lyckas vara medkännande och vänlig som ett barn förenat med mognaden hos en vuxen.

Det är samma känsla att uppleva detta tillstånd av att vara. För, ja, det är en upplevelse och inte en intellektuell övning. För att stanna inom murarna till ett intellekt är att vara avskuren och alienerad från livet.


Livet har så många aspekter som en diamant, men ännu mer värdefullt och sällsynt än någon diamant som människan känner till. Livet - den essens som undgår oss, är ändå alltid inom oss och omkring oss alla, även om vi vägrar att dricka av dess sötma och låta oss njuta av dess livgivande och hälsobringande krafter.


Livet. Så sött, så sällsynt, och ändå så vida spritt av ett fåtal som hade modet att bryta med sina egos fängelseceller och uppleva sina egna liv utan rädsla.


Ja, det är rädslan som binder en till en mardrömsexistens, som binder en till olycka, sjukdom och hägringar av många inbillade problem.


Så mycket av vad som orsakar Mänsklighetens stora sorger är påhittat och har ingen plats hos dem med klart medvetande.


Barnet växer aldrig upp, utan är fortfarande lekfullt, medan alla runt om i behov av uppmärksamhet försummas och börjar härskna till. Så är det nuvarande läget ofta i mänskliga samhällen. Inte längre mogna, inte längre klokt styrda, utan drivna av nyckfulla barn, vilse i en lek som leder mänskligheten till en egen självförstörelse.

Bli klok igen och börja bygga nya system för tanke och känsla medan tid fortfarande finns!


Nu är tid för långsam handling som väntar på himlens vilja. För att bli fri från era vanor krävs en lång och mödosam process som kunde ta många liv om inte det vore för Guds vilja. För, genom Nåd kan ni befrias från alla dåliga eller destruktiva vanor i er vardag.


Ser detta som en tid att lära sig, inte bara om dina styrkor, utan också om dina många brister. Var inte rädd för att vara ärlig och erkänna för dig själv dina många brister. För endast genom att göra detta kommer du att kunna erövra de många nya styrkor som har skapats för din framtid, att användas för att hjälpa andra att göra detsamma.


För vad är ens liv, om inte blott ett av många. De många tillsammans växer i styrka och lycka genom nya möten, och genom arbetet med att skapa mänskliga samhällen som lämpar sig för större kreativitet och att ge uttryck för de högre änglarna i ditt väsen.

Sök andra som delar din vision om en bättre morgondag för alla och låt dig inte inte försenas, förfäras eller komma på avvägar från tillfällena till frälsning och befrielse från de bördor som binder dig till denna olyckliga existens.


Skriv och sprid våra ord så att andra kan börja förstå vad som kan vara möjligt genom gemensamma syften.


Känn lugnet för morgondagen i dag, som du går mot dina kommande år tillsammans med dem som kommer att dela sina visioner, på det sätt som du har delat din!

Skriv som den som kan se och känna himmelens ljus och försöker dela denna gåva med andra!


Skriv, skriv, skriv och de svar du söker kommer fram och läker dig och alla dem som söker en ärlig väg.


För sökarna är få, men makten att förändra sig själv och andra är stor och kan lätt komma till god användning.


Man behöver inte vara känd eller världsberömd för att ha ett kraftfullt och bra inflytande på mänskligheten.

Man behöver bara bli en kanal där ljus energi från hjärtat kommer in i människornas värld. När mer av denna energi går in, kommer fler att förstå vad de ska göra för att åstadkomma de önskade effekterna.


Börja med att fylla dig med den kraft som kommer från Vårt rike till ert och bli åter ett instrument som spelar den vackraste musik, som uttrycker Mänskighetens djupaste innersta längtan och tröstar alla som lider under sin ego tyranns kontroll.

Bli åter en välsignelse av Ljus och ge åter Kärlek till dem som gått vilse! Välsigna alla och bli välsignade av alla! Visa ett nytt sätt att leva!


För, det gamla sättet fungerar inte längre eftersom rädsla håller det på plats.


Vet detta! Ett nytt sätt kommer att väcka de sovande jättar som kommer att hjälpa till när Kärlek återvänder till landet.

Detta har framkallats och kommer att visa sig i människornas värld.


Bekymra dig inte över detaljer, leta inte efter tecken, men var själv ett tecken som visar andra till ett nytt land, ett land av kärlek, ett land med delat ansvar, ett land av gemenskap. Då kommer glädjen att återvända och göra sin kärleksfulla närvaro känd för alla med mod och styrka att omfamna henne.


Börja idag. Förbered dig för en framtid fylld av glad musik.


Så, du vill lära känna sätten att läka? Fast dess uttryck är många, är vägen blott en, och det är kärlekens väg.


Kärlek är helaren, är kärlek det som ger en mod att nå så djupt ner i det egna mörkret och befria sig själv från det som gör en sjuk. Ja, just sjuk , som sjukdom i sinnet och kroppen.


Sjukdom tar ett grepp på sinnena hos de försvagats av sorg, av ilska, av så många år av besvikelse.

Kärlek är det som kan och kommer att befria en ur sitt det fängelse av mörker man byggt åt sig själv. Kärlek är både nyckeln och den kraft som motiverar en att öppna dörren till sin cell och släppas ut i helandets ljus.


Ja, helande är ljus. Ett bländande vitt ljus som botar vår blindhet och låter oss klart se möjligheten att förnya hälsan.


För i hälsa man verkligen är fri från sin rädsla, från sina begränsningar, från allt som hindrar en från att klart se enkelheten i helande handling.

För helaren är bara den som visar på möjligheten att god hälsa existerar och är 100% säker på att kroppen, känslor och sinne kan återställas till ett tillstånd av nåd, eller god hälsa.


Om man accepterar vetenskapens begränsade ord, då är man dömd till ett liv i fängelse i en cell som består av ens egen rädsla, vaktad av ego. Egot är som ett barn som både saknar egen visdom och tror på dem av begränsad kunskap, som ger sjukdomen makt genom att ge kraft åt en rädsla.


Den dag man sluter öronen för andras röster utan riktig auktoritet och lyssnar på sin egen inre röst, som har kontakt och vägledning från den högsta instansen, då kommer kedjorna av rädsla inte längre fortsätta att knyta fast en till ens sjukdom.


När man träffar någon vars tro är så stor och som litar på sin egen inre röst, som har varit så väl övad, underhållen och tillåtits att höras, då finns möjlighet att återställa kroppen till balans och hälsa.

Helaren gör ingenting mer än att hålla handen på den som behöver healing medan de båda återknyter till sin egen styrka och visdom, ser sanningen om sin nuvarande situation och tydligt ser dörren till frihet.


En gång sedda och förstådda, då bryter de kedjan av sjukdom och kan lugnt gå ut i ljuset av frihet.


Det är så enkelt och lätt att göra, men få kan se igenom de mörka molnen av egna rädslor.

När ljuset avslöjar mörkret och löser upp rädslan, då fyller lugn och säkerhet ens varelse och sjukdomen försvinner omedelbart för att aldrig mer återvända.


Följ med oss medan vi håller era händer och var inte rädda. Vi gör detta erbjudande om hälsa till alla som vill lyssna. Kom ihåg, det finns ingenting som inte kan läka genom denna enkla handling av tro och kärlek från Jaget.


Vi kommer inte att sätta namn på era mänskliga sjukdomar, för det skulle bara att ge dem makt över dig. Istället kommer vi att ge dig en gåva av nåd för människor, och se på medan alla sjukdomar försvinner och kroppen går tillbaka till ett naturligt tillstånd av balans.


Be till Gud om Nåd och den kommer att levereras till dig på änglavingar. Var modig och gå samman med oss för att få tillbaka balans och kärlek.

Lev i frid och kärlek! För det finns ingen plats för rädsla i en balanserad kropp och själ. Rädsla är ett onaturligt tillstånd och har ingen plats i ett hälsosamt tillstånd.


Healing är ett ord många använder, men få förstår. Healing är en så enkel handling att den undgår det mänskliga sinnet. Varför detta?


På grund av de vanor av rädsla som har uppmuntrats av mänskliga samhällen, med syfte att skydda dem av begränsad kunskap och ännu mer begränsad erfarenhet av äkta healing.


Healing är helt enkelt ett fenomen som uppstår när man kan ställa sig vid sidan om sina begränsande tankar och sitt utifrån påtryckta begränsade tänkande och för tillfället vara fri från alla rädslor som andra har uppmuntrat som medel för kontroll och som man har låtit stanna kvar och ytterligare hindra alla möjligheter till självläkning.

För det är verkligen en handling från Jaget på jaget, när man väl för bara ett kort ögonblick tappar alla sina förutfattade meningar och missförstånd som har prånglats ut i en medveten ansträngning att bibehålla styrkan i de självutnämnda rösters auktoritet som bedrar att göra vinster på mänskligt lidande.


Hur många gånger har du hört termen vetenskapligt bevisat. Vad betyder det i verkligheten?


Att en grupp av hälso-och sjukvårdspersonalen eller en läkemedelstillverkare har utsett en vetenskapsman för att offentliggöra resultat som kastar ett positivt ljus över deras rutiner eller läkemedel samtidigt som man förnekar alltsom pekar på något annat. Dessa resultat publiceras och marknadsförs aggressivt genom en kampanj byggd på rädsla och lurendrejeri.


Naturliga medel eller förfaranden som är enkla, billiga och mycket effektiva demoniseras och ve den som vågar kämpa för hälsa och välbefinnande hos sina patienter. Modern häxjakt kan vara en mer korrekt beskrivning av dessa metoder, en häxjakt som bedrivs av dem som gör stora vinster med ofta föga positiva resultat.


Detta är skönheten i trosövertygelser. Dessa åtgärder motverkar inpräglade rädslor och låter kroppen vara i ett tillstånd av lugn, vilket är inget annat än frihet från fruktan. När sinnet och känslorna är lugna, då kan det
hälsobringande Ljuset omge och fylla personen och kroppens naturliga läkande förmåga blir optimal.

Snart kan det som kallas medicinska mirakel inträffa när de självutnämnda medicinska översteprästerna inte kan vidmakthålla sina lögner. Istället för att erkänna våra system för helande som de ännu inte har anammat och inte förstår, förkunnar de en sådan snabb läkning som en oförklarlig medicinsk gåta.


De som vågar ifrågasätta deras auktoritet misskrediteras och en systematisk kampanj förstör deras karriärer och hindrar dem från att verka, om inte andra börjar ifrågasätta översteprästernas inkompetens och brist på förståelse.


Detta är vanligt, inte bara inom vårdyrken, utan i alla mänskliga institutioner som gör stora vinster och investeringar, vilka skyddas till varje pris utan hänsyn till andras hälsa och välbefinnande.


Så kan du se hur något så enkelt som helande genom bön eller tro kan hindras av rädslans röster, oavsett om den rädslan är uttryck för det egna egot eller för andras egon, som vilseleder och ljuger av fruktan att förlora kontrollen över andra.


För, i frihet kan man inte styras. Ty i frihet har vi val. Denna frihet är åtråvärd och eftertraktad , men på samma gång den mest fruktade egenskapen hos människan.


För var finns förtjänsten i sunda kroppar och sinnen? Så, människors nuvarande åtgärder utgör inte någon bot och i de flesta fall ligger orsaken till många sjukdomar och farsoter hos er själva.

Din Själ, eller ditt Jag, har bara kärlek, godhet, goda och sanna intentioner för din hälsa och välbefinnande och kommer en gång att förenas med Gud när väl ditt Ego har lugnats och sant helande har bibringats den mänskliga organismen.


När de röster av rädsla som begränsar en, genom att tala om vad som är möjligt eller omöjligt, har stillats, då återknyter man till sin Själ som är ansluten till Gud, ett hälsobringande Ljus flödar genom kroppen med lugn, kärlek och glädje bortom den mänskliga sfären. Det uppfyller en åter med hopp och insikten att ingenting är omöjligt och alla kan bli botade genom Guds nåd till människan.


Vi ber er att inte vara rädda och att känna denna kraft som väntar er precis bakom våra ord. Känn vår kärlek, känn vårt Lugn, känn vår glädje av att kunna stå till tjänst för människan och att nu vara helade!

Detta är mer än bara ord, de som för ett ögonblick har öppnat sina hjärtan kommer att känna av effekterna och veta bortom varje tvivel att det som plågat dem nu är borta och tecknet på att detta är sant kommer att vara en känsla av förnyad styrka och vitalitet i er mänskliga kropp.


Vi ber er att vara modiga och dagligen be till Gud att sända sina Helande Änglar som bär med sig förmågan att hela. Gör detta dagligen och har tro på att era böner kommer att besvaras och varje gång du gör detta kommer en eller flera fysiska, känslomässiga eller mentala lidanden upphöra att existera och inom deras plats skall vara en stark, lugn och balanserad kropp.

Vi talar igen om helande och främst läkning av hjärtat. Hjärtat är det som innehåller dörren till sin Själ och Själen är en förbindelse till Gud.


Ett starkt och friskt hjärta är öppet för alla möjligheter och hyser inga begränsningar som kan hittas inom det mänskliga sinnet. Hjärtat som är öppet väntar på Guds nåd som är den största frälsare och helare av allt som plågar människan.


Genom Nåden är alla synder läkta. Genom Nåden finner man åter en väg tillbaka hem till sin själ.


När Själen har kopplats till hjärtat inleds ett flöde från Gud till människan. Ett flöde som inte kan hejdas genom sinnet, ett flöde som för med sig ett lugn och en säkerhet som inte kan hittas i de jordiska dimensionerna.

Först kommer Lugnet, sedan kommer Kärleken till livet, och slutligen kommer Livsglädjen. Denna glädje är berusande och genomsyrar varje cell i din mänskliga kroppen och för med sig en vitalisering av människors hälsa. En naturlig hälsa som om den tillåts blomstra, stärker och befäster kroppen mot alla sjukdomar eller störningar i sinnet och känslorna.


Kroppen skapades för att vara självständig, självunderhållande och självläkande, men människan har genom sitt inskränkta tänkande trott att han visste bättre än sin Skapare och skapat ett system byggt på begränsning eller självbegränsning som resulterat i sjukdom och psykiska och emotionella störningar av alla slag man kan tänka sig. Och det var fantasin som underblåst denna förstörelsens brand i ett redan välfungerande system.

Det var genom det mänskliga behovet att känna sig som en gud som helvetet på jorden tog form, där det en gång fanns ett paradis. En verkligt uppror för att störta allt som är gott och av Gud, genom bedrägeri och skapande av falska begrepp och levande system.


Människan har satt igång att skapa system som efterliknar eller imiterar naturliga system som redan har funnits på plats sedan tidens början. Konst att fånga naturens naturliga konstformer och musik för att imitera Skapelsens musik. En dåraktig satsning faktiskt. Ett försök att beröva livet liv, när livet är allt som finns runt omkring och inom Skapelsen.


Påhittade system av hierarki och värderingar som bygger på falska begrepp om verkligheten. Ett försök att falsifiera allt som är sant.


Ett dumt och barnsligt företag faktiskt, som har orsakat så mycket smärta och lidande och ändå tillåter ni alla dessa lögner att fortsätta, trots att sanningen ropar ut sig själv så ljudligt, så att ingen kan höra, ingen kan se, och ingen kan känna den livets puls som vibrerar inom varje cell av den mänskliga formen.

Öppna era hjärtan för sanningen om Skapelsen och dina sinnen kommer att läkas och återförenas med era själars avsikter och med förmågan att skapa en värld av vackra kreationer som är ärliga och rena och kan underhålla en kropps liv under många generationers tid om så behövs.


Förenas med själen och Gud och bli den sanna trilogin: Gud, Själ, och Människan i en.

Vi kan säga många saker, men vi väljer att säga till alla som vill lyssna: Alla kan helas genom kärlek.


Alla fysiska, känslomässiga eller psykiska problem kan läkas på ett så enkelt sätt att få kan förstå det, tack vare de rädslans ord som har präglat dem genom utövarna av de gamla och barbariska metoder som kallas modern medicin.


Hellre än att kalla det modern medicin, vore det kanske mer korrekt att säga moderna gifter. Och som om inte pharmaceutiska droger skadar nog, har vi utövarnas ord som förgiftar ens emotionella och mentala tillstånd och i sanning fungerar som hinder för kroppens naturliga helande förmågor, som om de lämnats ifred skulle ge naturlig läkning.


Tron är så viktig och kanske den avgörande faktorn i läkningsprocessen. Det man tror kommer att utvecklas i sinom tid.


Om man tror på hälsa, då är hälsa det naturliga resultatet av ens trossystem. Om man tror på sjukdom och sjukdom och de ord som fördömer hellre än uppmuntrar, då är sjukdom slutresultatet.


Att säga att man är sjuk med sådana och sådana symptom ger bara kraft till sjukdomen. Om ord måste användas, låt dem vara sådana av hopp och vänlighet och ord som kommer att ingjuta en aktiv tro att det inte är bakterier, inga virus, inga mikroorganismer som kan skada eller omintetgöra hälsa i den mänskliga kroppen.

Vi säger till alla som vill lyssna: "Det finns ingen sjukdom, åkomma eller psykiskt eller känslomässigt problem som inte kan ganska lätt botas bara genom den enkla tron hos ett barn."


Bli inte lurad av dem med begränsad kunskap som driver gissningslekar och hasardspel med välbefinnandet i din kropp och själ!


Ta ansvar för din kropp och själ som om du skulle ta hand om ett litet barn och skydda dem från ord som fördömer och förstör det sunda inbyggda system som upprätthåller en god hälsa!

Bli inte vilseledd och lurad av dem som koncentrerar sig mer på sin personliga rikedom och makt över andra, än på en sann eller uppriktig kärlek och omtanke för dig som medmänniska i behov av stöd och godhet, som kommer att leda dig tillbaka till styrka och hälsa.

Öppna ditt hjärta för denna möjlighet om så bara för en stund och släpp Helande Ljus in genom ditt hjärta till den plats i kroppen som behöver helas.


Nu: känn i ditt Hjärta av alla Hjärtan att hälsan snart återvänder. Var inte rädd, öppna dig för nya möjligheter och tro inte på dem av mörk beslutsamhet som tjänar på andras lidanden på grund av egen svaghet och sjuklighet.


Vi, era Helande Vänner, kommer som tjuvar om natten, och går med er som verkligen vill bli återställda till god hälsa. Tänk på oss och vi kommer att återupprätta tron på er själva, på Gud och på den mänskliga kroppens förmåga till naturlig läkning.

Nu, tänk på oss innan ni somnar om kvällen! Be bara till Gud och be att han skickar sin helande Änglar av Ljus Ha tro som ett barn och vet att när du går upp i morgon, kommer din hälsa att vara återställd.


Nu önskar vi er alla den lycka som kommer av att veta att med morgonljuset kommer en nyfunnen hälsa!


For those who would like more information on the translator, please click on the link below:


http://www.klokast.se/

No comments: